bay cao

Đánh bại Than Quảng Ninh, Thanh Hóa tiếp tục “bay cao”【bay cao】:Đánh bại Than Quảng Ninh, Thanh Hóa