Diện mạo lạ của Real Madrid

Diện mạo lạ của Real Madrid

“Real Madrid đá để hòa 0-0. Tôi chưa từng thấy họ chơi phòng ngự đến thế. UEFA cần tìm cách thúc đẩy