cup nam my

cup nam my

Vùi dập Bolivia 5-0, Brazil lên đỉnh bảng Nam Mỹ【cup nam my】:Trên sân nhà Sao Paulo, Brazil với đội