4507 ngày sau, Ronaldo đã phá vỡ cửa cho Manchester United một lần nữa! Cơ thể 36 -yar -oold có thể vượt qua trong trò chơi bóng đá

4507 ngày sau, Ronaldo đã phá vỡ cánh cửa cho Manchester United một lần nữa! Cơ thể 36 -yar -oold cũng có thể vượt qua [trong các trận bóng đá, để có thể chơi tốt cần phải ở đó]: Cuốn sách này