Lạ lùng!Messi xóa Derby Zhan@có phải là một tay trượt tay ngày hôm qua không?Jasa Bola trực tuyến

Lạ lùng!Messi xóa Derby Zhan@武 武 Slippery ngày hôm qua? Sân vận động trại bắt đầu, và Barcelona sẽ giống như người Tây Ban Nha.