MVCorpvàbàitoángiữlấy“chấtNghệ”

Những biến động về thời cuộc, nhân sự nhưng MV Corp vẫn tồn tại và ở HPL-S6 đúng tuổi lên 10, họ đang cố gắng để duy trì, phát triển đội bóng với điệp vụ giữ cái chất riêng, thương hiệu riêng mang tên niềm tự hào “chất Nghệ giữa lòng Hà Nội”.