Hoàng Đức thất vọng tột độ khi Viettel liên tục sút lên trời

Hoàng Đức thất vọng tột độ khi Viettel liên tục sút lên trời

Phút 75, Tiến Anh có bóng trong vòng cấm. Anh ngoặt bóng lừa qua một cầu thủ Nam Định trước khu tung