núi bà rá

núi bà rá

Chân chạy số 1 Việt Nam lên ngôi “Nữ hoàng leo núi Bà Rá”【núi bà rá】:Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Phướ